Photo & Video Editor

ສູນພັດທະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຊອບແວ ລາວ-ອິນເດຍ ຈະເປີດຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມໄລຍະຍາວໃນຫົວຂໍ້: Photo & Video Editor ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້: ຈະປີດຮັບສະໝັກ ໃນວັນທີ 27 ກຸມພາ 2022. ເລີ່ມຝຶກອົບຮົມໃນວັນທີ 28 ກຸມພາ 2022.(ຈັນ – ພະຫັດ ເວລາ 6:00 pm – 07: 30 pm.) ເປັນໄລຍະເວລາ 12 ຊົ່ວໂມງ. ທ່ານສາມາດສະໝັກໄດ້ແລ້ວຜ່ານທາງເວັບໄຊທ໌ຂອງສູນພັດທະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຊອບແວ ລາວ-ອິນເດຍ: www.cesdt.gov.la, ລົງທະບຽນ / Registerສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໂທ: 020 59963000 ອຈ ສຸກສະຫວັນ ໂຄດສະວັນນະວົງ

Microsoft Office

ສູນພັດທະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຊອບແວ ລາວ-ອິນເດຍ ຈະເປີດຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມໄລຍະຍາວໃນຫົວຂໍ້: Certified Microsoft Office Power User ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້: ຈະປີດຮັບສະໝັກ ໃນວັນທີ 27 ກຸມພາ 2022. ເລີ່ມຝຶກອົບຮົມໃນວັນທີ 28 ກຸມພາ 2022. (ຈັນ – ພຸດ – ສຸກ ເວລາ 5:30 pm – 07: 30 pm.) ເປັນໄລຍະເວລາ 6 ຊົ່ວໂມງ. ທ່ານສາມາດສະໝັກໄດ້ແລ້ວຜ່ານທາງເວັບໄຊທ໌ຂອງສູນພັດທະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຊອບແວ ລາວ-ອິນເດຍ: www.cesdt.gov.la, ລົງທະບຽນ / Registerສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໂທ: 020 59963000 ອຈ ສຸກສະຫວັນ ໂຄດສະວັນນະວົງ

ເປີດຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມໄລຍະຍາວໃນຫົວຂໍ້: Certificate Course in Data Communication & Networking

ສູນພັດທະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຊອບແວ ລາວ-ອິນເດຍ ຈະເປີດຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມໄລຍະຍາວໃນຫົວຂໍ້: Certificate Course in Data Communication & Networking ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້: ຫົວຂໍ້ CCDCN  ຈະປີດຮັບສະໝັກ ໃນວັນທີ 11 ກໍລະກົດ 2021. ເລີ່ມຝຶກອົບຮົມໃນວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2021 ຜ່ານທາງ Online. (ວັນຈັນ – ວັນສຸກ ເວລາ 9:00 am – 12: 00 pm.) ເປັນໄລຍະເວລາ 140 ຊົ່ວໂມງ. ທ່ານສາມາດສະໝັກໄດ້ແລ້ວຜ່ານທາງເວັບໄຊທ໌ຂອງສູນພັດທະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຊອບແວ ລາວ-ອິນເດຍ: www.cesdt.gov.la, ລົງທະບຽນໄດ້ແລ້ວສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໂທ: 020 59963000 ອຈ ສຸກສະຫວັນ ໂຄດສະວັນນະວົງ

ກອງປະຊຸມທາງໄກໃນຫົວຂໍ້ “ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືດ້ານໄອທີລະຫວ່າງອິນເດຍ ແລະ ສປປ ລາວ- ການສ້າງການຮ່ວມມືເພື່ອການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ.

ໃນຕອນບ່າຍ ວັນພຸດ ທີ 12 ພຶດສະພາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ສະຖານທູດອິນເດຍ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທາງໄກ ໃນຫົວຂໍ້ “ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືດ້ານໄອທີລະຫວ່າງອິນເດຍ ແລະ ສປປ ລາວ- ການສ້າງການຮ່ວມມືເພື່ອການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ. ໂດຍການໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ປອ ສັນຕິສຸກ ສິມມາລະວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ, ແລະ ທ່ານ ດິນກ່າ ອາສທານາ ເອກອັກຄະລະຖະທູດ ອິນເດຍ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ບຸນແນມ ຈວງຫອມ ເອກອັກຄະລະຖະທູດ ລາວ ປະຈຳອິນເດຍ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາບໍລິສັດໃນຂະແຫນງ ICT ຈາກລາວ ແລະ ອິນເດຍ. ນອກຈາກການແລກປ່ຽນຄວາມເຫັນດ້ານທຸລະກິດຕ່າງໆຢ່າງຟົດຟື້ນແລ້ວ, ໃນນັ້ນໄດ້ມີການອະທິບາຍເຖິງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງ ສູນພັດທະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຊອບແວ ລາວ-ອິນເດຍ, ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ […]

ການຕັດຕໍ່ວິດີໂອດ້ວຍໂປຣແກຣມ filmora

ສູນພັດທະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຊອບແວລາວ-ອິນເດຍ ໄດ້ເປີດຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນໃນຫົວຂໍ້ ການຕັດຕໍ່ວິດີໂອດ້ວຍໂປຣແກຣມ filmora ທ່ານສາມາດລົງທະບຽນໄດ້ແລ້ວນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເຖິງວັນທີ 25 ມີນາ 2021. ລາຍລະອຽດການຝຶກອົບຮົມມີດັ່ງນີ:– ການຕັດຕໍ່ວິດີໂອ ແລະ ຄິບສຽງ– Layout, ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ຄຳສັ່ງພື້ນຖານຂອງໂປຣແກຣມ– ການໃສ່ Transitions ໃຫ້ວິດີໂອຫນ້າສົນໃຈ– ການໃສ່ Subtitle ໃຫ້ວິດີໂອ ລົງທະບຽນໄດ້ທີ່: www.cesdt.gov.laຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມເວັບໄຊທ໌: www.cesdt.gov.la

ສູນພັດທະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຊອບແວລາວ-ອິນເດຍ ໄດ້ເປີດຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ Certificate Course in Advanced Web Technology (CCAWT)

ສູນພັດທະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຊອບແວລາວ-ອິນເດຍ ໄດ້ເປີດຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ Certificate Course in Advanced Web Technology (CCAWT)ທ່ານສາມາດລົງທະບຽນໄດ້ແລ້ວນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເຖິງວັນທີ 25 ມັງກອນ 2021.ລາຍລະອຽດການຝຶກອົບຮົມມີດັ່ງນີ:– ແນວຄວາມຄິດດ້ານຄອມພີວເຕີ ແລະ ໂປຣແກຣມ– ການຂຽນເວັບໄຊທ໌ I (HTML, CSS, Ajax)– ແນວຄວາມຄິດ Database– ການຂຽນເວັບໄຊທ໌ II (PHP, Java scripts)– Internet Technologyລົງທະບຽນໄດ້ທີ່: www.cesdt.gov.laຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ: ໂທ: 020 56564005 ອຈ. ຊີວາ ວິມາລາ

ພິທິມອບ-ຮັບໃບຢັ້ງຢືນຈາກການສໍາເລັດຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດ Big Data Analytics

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ທັນວາ 2020, ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ (ປທສ), ໄດ້ຈັດພິທິມອບ-ຮັບໃບຢັ້ງຢືນຈາກການສໍາເລັດຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດ Big Data Analytics ທີ່ສູນພັດທະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ຊອບແວ ລາວ-ອິນເດຍ (CESDT), ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. ຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວເປັນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາຍໃຕ້ໂຄງການ e-ITEC (e-India Technical and Economic Cooperation) ເຊິ່ງຝຶກໂດຍ ມະຫາວິທະຍາໄລ IIT-Madras (India Institute of Technology – Madras). ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມ ງານໂດຍ ທ່ານ ບຸນສະເຫຼີມໄຊ ເຄນນາວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ປທສ, ທ່ານ Dinkar Asthana ເອກອັກຄະລັດຖະທູດອິນເດຍປະຈຳ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ປະດັບໄຊ ໄຊຍະໂຄດ […]

ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນໃນຫົວຂໍ້ Social Engineering

ສູນພັດທະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຊອບແວລາວ-ອິນເດຍ ໄດ້ເປີດຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນໃນຫົວຂໍ້ Social Engineeringທ່ານສາມາດລົງທະບຽນໄດ້ແລ້ວນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເຖິງວັນທີ 7 ທັນວາ 2020ໃນນັ້ນທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖີງວິທີການປ້ອງກັນການໂຈມຕີຈາກໂລກອິນເຕີເນັດທີ່ກໍໃຫ້ເກີດໄພຮຸກຮາມຕ່າງໆ ແລະ ຮຽນການ hack ລະບົບໃດໜຶ່ງໂດຍການຈຳລອງຈາກຊີວິດຈີງເປັນຕົ້ນແມ່ນ:Email, Facebook ແລະ ອື່ນໆອີກຫຼາກຫຼາຍສົນໃຈລົງທະບຽນໄດ້ທີເວັບໄຊທ໌: www.cesdt.gov.laCall & WhatsApp: 020 56564005 (ອາຈານ ຊີວາ ວິມາລາ)

ການອອກແບບສື່ພີມດ້ວຍ illustrator

ສູນພັດທະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຊອບແວລາວ-ອິນເດຍ ໄດ້ເປີດຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນໃນຫົວຂໍ້ ການອອກແບບສື່ພີມດ້ວຍ illustrator ທ່ານສາມາດລົງທະບຽນໄດ້ແລ້ວນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເຖິງວັນທີ 10 ພະຈິກ 2020ລາຍລະອຽດການຝຶກອົບຮົມມີດັ່ງນີ:- ແນະນໍາຫຼັກການອອກແບບ- ແນະນໍາໂປຣແກຣມ- ວິທີການໃຊ້ງານເຄື່ອງມື- ພື້ນຖານການສ້າງ Shape- ການເຮັດ Typography ການອອກແບບສື່ພີມດ້ວຍ illustrator ລົງທະບຽນເລີຍ