ຫຼັກສູດທີ່ກຳລັງເປີດຮັບສະໝັກ

ຫົວຂໍ້ Certificate Course in Data Communication & Networking ລົງທະບຽນໄດ້ແລ້ວ

ລົງທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໄດ້ທີ່ນີ້:

1 CCJP Certificate course in Java Programming 320 Hrs ກຳລັງຈະເປີດ
2 CCMS .NET Certificate Course in MS.Net 320 Hrs ກຳລັງຈະເປີດ
3 CCEHIS Certificate Course in Ethical Hacking & Information Security 320 Hrs ກຳລັງຈະເປີດ
4 CCAWT Certificate Course in Advanced Web Technology 320 Hrs ກຳລັງຈັດຝຶກ
5 CCDCN Certificate Course in Data Communication & Networking 144 Hrs ລົງທະບຽນໄດ້ແລ້ວ