ການຕັດຕໍ່ວິດີໂອດ້ວຍໂປຣແກຣມ filmora

ສູນພັດທະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຊອບແວລາວ-ອິນເດຍ ໄດ້ເປີດຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນໃນຫົວຂໍ້ ການຕັດຕໍ່ວິດີໂອດ້ວຍໂປຣແກຣມ filmora ທ່ານສາມາດລົງທະບຽນໄດ້ແລ້ວນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເຖິງວັນທີ 25 ມີນາ 2021.

ລາຍລະອຽດການຝຶກອົບຮົມມີດັ່ງນີ:
– ການຕັດຕໍ່ວິດີໂອ ແລະ ຄິບສຽງ
– Layout, ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ຄຳສັ່ງພື້ນຖານຂອງໂປຣແກຣມ
– ການໃສ່ Transitions ໃຫ້ວິດີໂອຫນ້າສົນໃຈ
– ການໃສ່ Subtitle ໃຫ້ວິດີໂອ

ລົງທະບຽນໄດ້ທີ່: www.cesdt.gov.la
ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ
ເວັບໄຊທ໌: www.cesdt.gov.la


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *