ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນໃນຫົວຂໍ້ Social Engineering

ສູນພັດທະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຊອບແວລາວ-ອິນເດຍ ໄດ້ເປີດຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນໃນຫົວຂໍ້ Social Engineeringທ່ານສາມາດລົງທະບຽນໄດ້ແລ້ວນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເຖິງວັນທີ 7 ທັນວາ 2020ໃນນັ້ນທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖີງວິທີການປ້ອງກັນການໂຈມຕີຈາກໂລກອິນເຕີເນັດທີ່ກໍໃຫ້ເກີດໄພຮຸກຮາມຕ່າງໆ ແລະ ຮຽນການ hack ລະບົບໃດໜຶ່ງໂດຍການຈຳລອງຈາກຊີວິດຈີງເປັນຕົ້ນແມ່ນ:Email, Facebook ແລະ ອື່ນໆອີກຫຼາກຫຼາຍສົນໃຈລົງທະບຽນໄດ້ທີເວັບໄຊທ໌: www.cesdt.gov.laCall & WhatsApp: 020 56564005 (ອາຈານ ຊີວາ ວິມາລາ)