ສູນພັດທະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມດ້ານຊອບແວລາວ-ອິນເດຍ

ກ່ຽວກັບສູນ

ສູນພັດທະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມດ້ານຊອບແວລາວ-ອິນເດຍ ແມ່ນໂຄງການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງ ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ກະຊວງ ປທສ ແລະ ສູນ​ C-DAC (Centre for Development of Advanced Computing) ປະ​ເທດ​ອິນ​ເດຍ. ພິທີເປິດດັ່ງກ່າວເປັນນິມິດໝາຍອັນດີ ເປັນອີກບາດກ້າວໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມື ຂອງທັງສອງຝ່າຍ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ ມີການເປີດນຳໃຊ້ສູນ ຢ່າງເປັນທາງການໃນທ້າຍປີທີ່ຜ່ານມາ. ສູນດັ່ງກ່າວມີເປົ້າໝາຍໃນການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ບຸກຄະລາກອນ ທີ່ມີຄວາມສາມາດ ໃນການພັດທະນາ ຊອບແວລະດັບສູງ ເພື່ອສາມາດຕອບສະໜອງ ຄວາມຕ້ອງການ ຕົວຈິງ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານ ການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ຢ່າງຮອບດ້ານ ຕາມຍຸກສະໄໝ ທີ່ມີຄວາມ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການສູງ.

ໃນເບື້ອງຕົ້ນຫຼັກສູດທີ່ຈະເລີ່ມເປີດການຝຶກອົບຮົມແມ່ນ ປະກອບມີ 2​ ຫຼັກສູດຄື: ຫຼັກສູດ ການສື່ສານຂໍ້ມູນ ແລະ ລະບົບ ເຄືອຂ່າຍ ແລະ ຫຼັກສູດ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເຊິ່ງທັງສອງຫຼັກສູດ ແມ່ນຈະສິດສອນໂດຍ ອາຈານຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຈາກ ສູນ C-DAC ປະເທດອິນເດຍ. ແຕ່ລະຫຼັກສູດແມ່ນຈະໃຊ້ເວລາໃນການຝຶກ 200 ຫາ 320 ຊົ່ວໂມງ ເຊິ່ງຫຼັງຈາກຈົບຫຼັກສູດ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບໃບປະກາດຢັ້ງຢືນ ທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍ ສູນ C-DAC ປະເທດອິນເດຍ. ໃນການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ນອກຈາກ 2 ຫຼັກສູດທີ່ກ່າວມາດ້ານເທິງນັ້ນແລ້ວ ຍັງມີອີກ 6 ຫຼັກສູດ ຄື: Software Testing, Advanced Web Technology, Android Programming, IT Project Management, Ethical Hacking and Information Security ແລະ Linux System Administration ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະສຳເລັດຫຼັກສູດ ທັງໝົດພາຍໃນເວລາ 1 ປີ.

ທີມງານຂອງພວກເຮົາ

ປອ ອາຣົມຮັກ ໄຊຊະນະສົງຄາມ

Call & WhatsApp
+856-20 58854888

ພອນໄຊ ນາມສະຫວັນ

Call & WhatsApp
+856-20 28266650

ສຸກສະຫວັນ
ໂຄດສຸວັນນະວົງ

Call & WhatsApp
+856-20 59963000

ວິອານັນ ສອນທອງພິຊິດ

Call & WhatsApp
+856-20 55036474

ຊີວາ ວິມາລາ

Call & WhatsApp
+856-20 56564005

ການຮ່ວມມືພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ